Customs & Trade

Internationale ontwikkelingen

De douanewetgeving alsmede het internationale speelveld verandert regelmatig en de toepassing daarvan door de douane autoriteiten is onderworpen aan indiduele interpretatie. Recente voorbeelden hiervan zijn de naderende Brexit alsmede de handelsbeperkende maatregelen die de Verinigde Staten en President Trump hebben geintroduceerd. Grensoverschrijdende goederen bewegingen worden derhalve steeds complexer en het kan een kostbaar en arbeidsintensief proces zijn.

Bovendien kan een verhoogde aandacht voor grensbeveiliging en invoer- en uitvoerregelingen de supply chain  van importerende en exporterende bedrijven vertragen.

Het is nu belangrijker dan ooit om volledige zichtbaarheid en controle te hebben over uw supply chain en te begrijpen wat de douane- en internationale handels compliance vereisten zijn van grensoverschrijvende transacties. Het niet naleven van douane- en internationale handelsbepalingen, of totale afhankelijkheid van derden zoals een douane agent, kan leiden tot problemen, vertragingen en extra kosten.

Customs & Trade Consultancy specialiseert zich in het helpen van bedrijven bij het verkrijgen van volledige zichtbaarheid van de supply chain alsmede begrip van douane- en internationale handelsvereisten en de gevolgen van grensoverschrijdende bewegingen. Hierdoor kunnen bedrijven effectief opereren in de internationale handelsomgeving en onnodige vertragingen en extra handelskosten worden voorkomen.

Onze operationele en proactieve aanpak stelt bedrijven in staat om adequaat en doelmatig met externe partijen zoals douane agenten te communiceren en op een effectieve manier de invoerheffingen te beheren. Diensten omvatten de implementatie van douanevrijstelling- en schorsingsregelingen, het effectief gebruik maken van beschikbare handelsovereenkomsten, identificatie van mogelijke douanebesparingen en risicobeheersing; allemaal gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de douane- en internationale handelsactiviteiten en het effectiever maken van de supply chain.

Customs & Trade Consultancy hanteert een zeer pragmatische en proactieve aanpak en heeft veel ervaring met de verschillende aspecten van internationale handel, alsmede praktische ervaring bij een groot aantal bedrijven verdeeld over verschillende sectoren, inclusief bedrijven in de consumenten producten, farmaceutische bedrijven, industriele bedrijven, logistieke bedrijven, etc.